ihtizâz


ihtizâz
(A.)
[ زاﺰﺘها ]
titreme, titreyiş.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihtizaz — is., esk., Ar. ihtizāz 1) Titreşme, titreşim 2) fiz. Titreşim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİZAZ — Alçalma, tezellül …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜHTEZZ — (İhtizaz. dan) Sevinç ve neşeden dolayı oynayan. * Titreyen, ihtizaz eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTEHEZZİZ — İhtizaz eden, titreyen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • titreşim — is. 1) Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, librasyon 2) fiz. Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz Birleşik Sözler titreşim önleyici …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • titreşmek — nsz 1) Her yanı titremek İşte şarap fıçılarını yelpazeliyor gibi ince ve sinirli titreşen hurmalar!.. R. E. Ünaydın 2) Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEHEZZÜZ — Hafif titreme, deprenme, ihtizâz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük